fbpx ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Karandash Studio
loader image
Հեռ. +374 93 63 67 63 (viber, whatsapp, telegram), +374 55 130 775
Էլ. փոստ info@karandash-studio.am

1.    ԳՐԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

· իրավաբանական փաստաթղթերի թարգմանություն.

· գեղարվեստական տեքստերի թարգմանություն.

· տեխնիկական տեքստերի թարգմանություն.

· գիտական նյութերի թարգմանություն.

· բժշկական տեքստերի և փաստաթղթերի թարգմանություն.

· տնտեսական և ֆինանսական տեքստերի թարգմանություն.

· ինտերնետային կայքերի, հավելվածների և համակարգչային խաղերի թարգմանություն.

· AutoCAD գծագրերի թարգմանություն.

· տեքստերի խմբագրում և սրբագրում

 

2.    ԲԱՆԱՎՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

· համընթաց (սինխրոն) թարգմանություն.

· հաջորդական թարգմանություն.

· համընթաց-շշուկով (շուշոտաժ)

 

3.    ՏԵՍԱՁԱՅՆԱԳՐԱՅԻՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

· տեսանյութերի թարգմանություն

· ձայնային ֆայլերի թարգմանություն

· արտակադրային հնչունավորում

· ենթավերնագրում (սուբտիտրերի պատրաստում)

· սղագրությունների կազմում

 

4.    ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

                · փաստաթղթերի թարգմանություն և վավերացում գրասենյակի կնիքով և թարգմանչի ստորագրությամբ

                · փաստաթղթերի թարգմանություն նոտարական վավերացմամբ

                · ապոստիլավորում

 

5.    ՏԵՔՍՏԵՐԻ ԽՄԲԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՍՐԲԱԳՐՈՒՄ

                 · ուղղագրական և կետադրական սխալների ուղղում.

                 · փաստերի/ամսաթվերի ստուգաբանություն.

                 ·  տեքստի ծավալի կրճատում